Maak werk van je loopbaan!

Scholings- en loopbaanadvies voor iedereen.
Voor werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers.
Ons advies is kosteloos en onafhankelijk.
Met kennis van arbeidsmarkt èn onderwijs.

"Lang zal je Leren!!!!"

Maandagavond 15 maart 2021 gaf het Leerwerkloket Utrecht acte de présense tijdens het jaarlijkse Symposium van de Studievereniging Vocus, de Studievereniging voor Onderwijswetenschappen en ALPO in Utrecht.

Afbeelding
Werkplek beeldscherm

De titel van het symposium was even verassend als feestelijk "Lang zal je Leren". Het symposium kende een avondvullend programma waarin vanuit verschillende invalshoeken naar een leven lang leren werd gekeken. De avond werd geopend worden door Wieger Bakker., sinds 1 december 2018 Dean Lifelong Learning voor de Universiteit Utrecht. Hij wisselde met 'de zaal' van gedachte wat er binnen de Universiteit al wordt gedaan om een leven lang leren te bevorderen.

Daarna was het de beurt aan het Leerwerkloket Utrecht: bezoekers konden deelnemen aan een van de workshops waarvoor Erik de Graaf en Jaco Ermstrang waren 'ingevlogen". Nou ja ingevlogen'?  Het symposium was geheel online! Thuis vanuit hun werkkamers schetsen beide sprekers van het Leerwerkloket Utrecht de ontwikkelingen binnen een leven lang ontwikkelen in een notendop. Was er vroeger ook sprake van een leven lang leren? Waar komt het vandaan en waarom is het belangrijk om je tijdens je werk te blijven ontwikkelen? Verder gingen de beide workshopleiders uitgebreid in op de gevolgen die het coronavirus op onze arbeidsmarkt heeft en dus ook op het leven lang ontwikkelen. Tenslotte werd er een inkijkje gegeven hoe onze overheid in deze crisistijd het leren en ontwikkelen nieuwe (financiële) impulsen geeft. Voor de meeste studenten een volstrekt nieuwe materie." Maar niet minder interessant ", volgens velen.

Goed om vanuit een praktisch invalshoek in een wetenschappelijke wereld naar een thema als een leven lang leren te kijken.