Maak werk van je loopbaan!

Scholings- en loopbaanadvies voor iedereen.
Voor werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers.
Ons advies is kosteloos en onafhankelijk.
Met kennis van arbeidsmarkt èn onderwijs.

De techniek samen de crisis door!

Ben je een werkgever of werkzoekende in de techniek die de afgelopen 6 maanden zijn/haar baan, opdracht of stage heeft verloren? Via het project ‘De techniek samen de crisis door’ kun je eventueel aanspraak maken op begeleiding en vouchers. Lees hieronder meer over het project, de voorwaarden en procedure.

Afbeelding
4 afbeeldingen met mensen werkzaam in de techniek

Project

In het Servicepunt Techniek werken het WSP regio Amersfoort, WSP Gooi- en Vechtstreek, WSP Utrecht Midden, FNV, Bouwend Nederland, Koninklijke Metaalunie, Leerwerkloketten en andere organisaties samen om de techniek in onze regio te versterken. Samen met de provincie Utrecht is nu het project ‘De techniek samen de crisis door’.

Het project is aanvullend op alle reeds bestaande regelingen in de provincie en in ons land en biedt de volgende mogelijkheden:

 • Persoonlijke ondersteuning door een ervaren loopbaancoach.
 • Van werk-naar-werk-ondersteuning.
 • Mogelijkheid tot volgen van workshops.
 • Ondersteuning bij sollicitaties door een ervaren arbeidsmarkten loopbaancoach.
 • Mogelijkheid voor scholings- en oriëntatievouchers.

Doelgroepen

 • Uitzendkrachten die in de afgelopen zes maanden ingeleend zijn geweest bij een bedrijf binnen een van de technische branches en die nu werkloos zijn.
 • ZZP-ers die in de afgelopen zes maanden een opdracht hebben uitgevoerd bij een bedrijf binnen een van de technische branches en die deze opdracht zijn kwijtgeraakt.
 • Werknemers binnen een van de technische branches, voor wie ontslag dreigt of die in de afgelopen zes maanden ontslagen zijn en die geen beroep kunnen doen op bestaande regelingen of een uitgebreid sociaal plan.
 • Mensen zonder technische opleiding, achtergrond en werkervaring in techniek, als zij vanuit krimpsectoren zoals bankendienstverlening, horeca en detailhandel of vanuit een uitkering in willen stromen in de technische sector.

Vouchers

Voor elke groep kunnen 300 vouchers ingezet worden (in totaal 1200).

Per groep zijn er:

 • 100 sollicitatievouchers beschikbaar ter waarde van 500,- voor sollicitatieworkshops (gesprekstechnieken, netwerkgesprekken, zoeken van banen) en actieve ondersteuning bij het zoeken naar werk,
 • 100 scholingsvouchers ter waarde van 1.500,- als naar oordeel van de loopbaancoach en deelnemer blijkt dat er aanvullend scholing nodig is voor het vergroten van de arbeidsmarktkansen op korte termijn,
 • 100 oriëntatievouchers ter waarde van 300,- voor hen die uit een andere branche wellicht geïnteresseerd zijn om in de techniek te werken

Procedure

Nadat een kandidaat of bedrijf zich heeft gemeld en als is vastgesteld dat ze tot één van de groepen behoren, wordt er een traject ingericht. Dit traject is afhankelijk van de vraag. Zo is het mogelijk dat kandidaten al geschikt zijn om direct bemiddeld te worden door de arbeidsmarktcoach. Het kan echter ook zijn dat kandidaten arbeidsmarktfit moeten worden gemaakt bijvoorbeeld door middel van hulp bij het opstellen van een CV en motivatiebrief. In dat geval worden gesprekken met loopbaancoach aangeboden en kunnen er workshops worden gegeven. Indien nodig kan ook aanvullingen scholing worden ingezet.

Indien er sprake is van een faillissement, kan het Service Punt Techniek samen met het WSP een voorlichting op het bedrijf geven over de mogelijkheden. Daarna kan er met de ketenpartners een traject worden ingericht en uitgevoerd. Uiteindelijk komt iedereen in de actieve bemiddeling.

De vouchers worden ingezet nadat de kandidaat door de screening is en als de kandidaat in het project is ingestroomd. Dit is nadat er gesprekken met de loopbaan- of arbeidsmarktcoach hebben plaatsgevonden. Uit deze gesprekken is dan voren gekomen dat er behoefte is aan extra ondersteuning, dan wel scholing.

Doel is een versterking van de technische branches, verbetering van de samenwerking, toename van de opleidingsmogelijkheden van MBO studenten in het bedrijfsleven en behoud van vakmanschap.

Aanmelden

Mail dan naar utrecht@leerwerkloket.nl 


Deelnemende organisaties: A+O Metalektro – Wij Techniek (voorheen OTIB) – OOM – Opleiding, Ontwikkeling, Metaalbewerking – Bouwend Nederland – Koninklijke Metaalunie – Techniek Nederland – FME – FNV Metaal – Leerwerkloket regio Amersfoort – Leerwerkloket Utrecht – SWA HR Diensten