Maak werk van je loopbaan!

Scholings- en loopbaanadvies voor iedereen.
Voor werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers.
Ons advies is kosteloos en onafhankelijk.
Met kennis van arbeidsmarkt èn onderwijs.

Column De 10 minutengesprekjes

Wie kent ze niet? De 10 minutengesprekjes die je ouders samen met de juf of meester van je school voerden. Als je geluk had mocht je er bij zijn. Zo werd er tenminste niet over jou, maar mét jou gepraat. Het ging over de vorderingen op school, het maken van je huiswerk en de eventuele extra begeleiding die je nodig had om aan het einde van je schoolperiode tot een goede schoolkeuze te komen.

Afbeelding
Laptop toetsenbord mobiel, bril, horloge

De 10 minutengesprekken kwamen terug tijdens LeerWerkWeek. Deze vond plaats van 31 mei tot en met 4 juni 2021, georganiseerd door het WerkgeversServicepunt Midden Utrecht in samenwerking met het Leerwerkloket Utrecht. Het was voor een tweede keer een online LeerWerkWeek event. Doel hiervan was om uitkeringsgerechtigden meer inzicht te geven over leerwerktrajecten voor specifieke beroepen of in een bepaalde branche. Het ging hier om BBL trajecten, maar ook om gerichte korte om-bij- of herscholingstrajecten. Praktijkverklaringen en MBO-certificaten kwamen in sommige gesprekken ter sprake.

Maar liefst 19 werkgevers en/of organisaties hadden te kennen gegeven om “acte de présence” te geven en boden Leerwerktrajecten aan. Eén daarvan was het Leerwerkloket Utrecht. Twee adviseurs van dit Leerwerkloket stonden voor belangstellenden klaar om informatie te verstrekken over Leerwerktrajecten en scholingsmogelijkheden. Ze dachten, samen met de klant, mee over hun loopbaanontwikkeling en probeerden puzzelstukjes te leggen in de grote “loopbaan jigsaw puzzle”. Kandidaten konden aan de hand van een schema “inzoomen”. De adviseur accepteerde het verzoek, er werd contact gelegd en zo werd er een loopbaangesprek gevoerd. De regie lag hierbij bij de kandidaten. In totaal hebben zo’n 20 mensen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. In een aantal gevallen was 10 minuten voldoende en konden concrete vragen worden beantwoord. Maar in veel gevallen was 10 minuten – zoals vroeger bij de gebruikelijk oudergesprekken op school- veel te kort. Maar geen man over boord: vervolg loopbaanadvies gesprekken werden gemaakt.

Ja, het Corona-tijdperk heeft ons veel inventiefs opgeleverd; hoewel, de 10 minutengesprekken bestaan al vele jaren. Gemixt met een Zoomsessie levert het een mooie cocktail op. Toch gaan we ervan uit de volgende keer de LeerWerkWeek weer fysiek te kunnen vieren. “Lang zullen we Leren!”.