Maak werk van je loopbaan!

Scholings- en loopbaanadvies voor iedereen.
Voor werkenden, werkzoekenden, scholieren en werkgevers.
Ons advies is kosteloos en onafhankelijk.
Met kennis van arbeidsmarkt èn onderwijs.

Werk aan taal en digitaal op de werkvloer

Denk je dat laaggeletterdheid in jouw bedrijf geen rol speelt? De kans is groot dat je je vergist.

In Nederland heeft 1 op de 7 medewerkers moeite met het lezen van veiligheidsinstructies, schrijven van rapportages of omgaan met de digitale personeelsapps. Je kan de inzetbaarheid van je medewerkers vergroten door te werken aan hun basisvaardigheden. Daarmee behoud je de mensen die je hebt; ofwel behoud is het nieuwe werven.

Andere werkgevers gaan je voor, kijk naar hun ervaringen
Video 'Taal op de werkvloer'.

Wat is jouw situatie?

 • Ben je als bedrijf aan het digitaliseren en merk je dat medewerkers daar moeite mee hebben?
 • Wil je nieuwe medewerkers aantrekken die beperkt Nederlands spreken en meer vaktaal moeten leren?
 • Heb je anderstaligen in dienst maar leidt miscommunicatie tot vervelende situaties?

Gaat het om een of meerdere werknemers?

Het Taalhuis in jouw gemeente of de gemeente van de werknemer denkt mee over wat past bij jouw vraag. Het Taalhuis zoekt een taalmaatje of de werknemer kan aansluiten bij formeel onderwijs. Gaat het om meer dan enkele medewerkers die ook gericht vaktaal leren, kijk dan naar de oplossingen hieronder. En neem contact op met Petra Doelen.

Welke oplossing past bij jouw organisatie?

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van trajecten. Neem voor een advies op maat contact met ons op.

 1. Taalcoaching door collega’s
  Bij IKEA Utrecht kreeg een aantal werknemers 15 weken lang taalcoaching op de werkvloer van hun eigen collega’s! Ze oefenden vooral spreekvaardigheid: van typisch Nederlandse uitdrukkingen tot handige tips om mensen de weg te wijzen in de winkel. Voordeel is dat de aandacht voor taal duurzamer is. Er komt binnen de organisatie meer oog voor taal. De taalleerders voelen zich ondersteund door hun collega’s en het is makkelijk om vragen aan elkaar te stellen.

  Taalaanbieder: Taal Doet Meer
  Taal Doet Meer biedt de begeleiding en ondersteuning die nodig is om Taal met Collega’s mogelijk te maken binnen je bedrijf.
   
 2. Digilessen op de werkvloer
  Bij het UMC Utrecht werden tien groepen facilitair medewerkers wegwijs gemaakt in het gebruik van intranet en andere bedrijfsapps. Zo leerden ze digitaal een declaratie in te dienen, verlof aan te vragen. Ze hadden hier zowel voordeel van op de werkvloer als in privé situaties.

 3. Taallessen op de werkvloer
  Steeds meer bedrijven bieden deels onder werktijd en deels buiten werktijd taallessen aan. Medewerkers krijgen in bijvoorbeeld 10 weken twee keer per week les. De groepen zijn ingedeeld op taalniveau.

  Wij kunnen je informeren over de taalaanbieders in jouw regio. 

 4. Spreken in het Taalhuis in de bibliotheek
  Elke Bibliotheek heeft een Taalhuis. Bij het Taalhuis vinden allerlei taalactiviteiten plaats. Zoals wekelijks een oefencafé, waar je de taal kan oefenen. Maar ook kan je daar een vrijwilliger vinden die mensen intensief helpen met taal. Dit is handig omdat je naast les in de klas ook moet blijven oefenen met taal.

 5. Zelf oefenen of taalspelletjes doen
  Er is veel beschikbaar om zelf te oefenen. Dit gebeurt meestal naast een les in een groep of met een taalbuddy.

  Meer informatie vind je hier:
  Taal werkt - Aan de slag met Taal werkt!
  Spellen om spelenderwijs te oefenen met vaktaal (o.a. voor in de horeca en schoonmaak:
  Werkzaak Rivierenland - Spellen om taalvaardigheid te oefenen
  Oefenen.nl - de online plek waar je kunt oefenen met taal, rekenen, internet en meer.

 6. Training voor werkgevers voor begeleiding van statushouders
  Harrie helpt statushouders

Wil je meer weten?

Om terug te kijken: